Alla verk kommer från Mikael B's originalmålningar

Mikael B’s originalmålningar utges som limited art prints på bomullscanvas och paper genom olika tryckmetoder och färgbehandlingar. Mikael B’s limited art prints kan endast köpas direkt genom Mikael B. Design och utvalda gallerier. Alla verk är certifierade och utges endast i begränsad upplaga.

Newsletter Subscribe to the newsletter for news about print releases, exhibitions and new projects.